• O NÁS


O Nadácii Škola dokorán

Sme nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na celoživotné vzdelávanie. Realizujeme kvalitné a zaujímavé programy, ktoré citlivo reagujú na rozvoj osobnosti a individuálne potreby a prispievajú k transformácii vzdelávania pre otvorenú občiansku spoločnosť. Sme súčasťou siete 30 nezávislých partnerských organizácií zameranej na iniciatívy v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského aškolského veku – International Step by Step Association. Od svojho vzniku v roku 1994 sme prispeli k zvýšeniu kvality vzdelávania na 834 materských školách, na 826 základných školách a k vzdelávaniu 2 870 učiteľov a 516 asistentov učiteľa. Pôsobíme väčšinou v lokalitách s vyšším počtom rómskych komunít a detí zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia.

O spoločnosti Centre For Modern Education

Sme dynamicky sa rozvíjajúca eLearningová spoločnosť. Naplno využívame výhody internetu a ponúkame vzdelávanie, prístupné kedykoľvek a kdekoľvek. Pobočky našej medzinárodnej spoločnosti nájdete v 7 európskych krajinách. Pokrývame široký záber vzdelávania na školách i v podnikoch. Naším cieľom je podpora rozvoja ľudských zdrojov. Kľúčovými projektami zameranými na školy sú "Krajina za školou" a "Škola za školou".