Nadácia Škola dokorán

Dr. Janského 19/16
965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/6735394
Email: nsd@nsd.sk
Web: www.skoladokoran.sk

Centre for Modern Education (SK), s.r.o.

Slovenská technická univerzita
Radlinského 9
811 07 Bratislava
Tel.: 02/65423779
Email: info@cfme.net
Web: www.cfme.net