Jana Mackovičová

pracovná pozícia: Manažér projektu

kontakt: 045/672 31 37 alebo 045/673 53 94, nsd@nsd.sk


Jozefína Schmidtová

pracovná pozícia: Finančný manažér

kontakt: 045/672 31 37 alebo 045/673 53 94, nsd@nsd.sk


PhDr. Eva Končoková

pracovná pozícia: Koordinátor vzdelávacích aktivít, Lektorka

kontakt: 045/672 31 37 alebo 045/673 53 94, nsd@nsd.sk


Bc. Iveta Koková

pracovná pozícia: Administrátor projektu

kontakt: 045/672 31 37 alebo 045/673 53 94, nsd@nsd.sk


Mgr. Peter Repiský

pracovná pozícia: Expert na vzdelávanie, Lektor

kontakt: 045/672 31 37, 045/673 53 94, mobil: 0903 647 131, e-mail: peter.repisky@gmail.com


PaedDr. Porubský Štefan PhD.

pracovná pozícia: Expert na pedagogický výskum, Lektor

kontakt: nsd@nsd.sk, sporubsky@pdf.umb.sk


PhDr. Petrásová Alica

pracovná pozícia: Lektorka

kontakt: nsd@nsd.sk, petrasov@unipo.skTréneri spoločnosti Centre for Modern Education - realizátor podporných IKT tréningov na školách:

Mgr. Jana Sýkorová

kontakt: 02/65423779 alebo 0908/615468, jsykorova@cfme.net; skype: jsykorova.cfme.net;

Mgr. Adriana Kováčová

kontakt: 02/65423779 alebo 0918/377593, akovacova@cfme.net;