Piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci,

chcete otestovať vaše fotografické a literárne umenie a získať pekné ceny?

Centre for Modern Education (SK) v spolupráci s Nadáciou Škola dokorán vás pozýva zapojiť sa do súťaže s názvom Rovnaká šanca - Očami žiakov. Súťaž je doplnkovou aktivitou projektu Rovnaká šanca.

Súťažiť sa dá v dvoch kategóriách.

1) Fotografia
2) Poviedka


Obrazovou alebo textovou formou môžete vyjadriť svoje zážitky a postrehy na vybrané témy z projektu Rovnaká šanca – očami žiakov. Každý z vás sa môže do súťaže zapojiť len jednou poviedkou (rozsah maximálne 5 normostrán = 30 riadkov po 60 úderov) alebo jednou fotografiou (v čo najlepšej kvalite ). Vyučujúci, ktorý má súťaž na vašej škole na starosti, vyberie z vašich diel 5 fotografií a 5 poviedok a pošle nám ich na jednom CD-čku na adresu spoločnosti Centre for Modern Education (SK) do konca novembra 2009, pričom rozhodujúci je dátum podania na pošte. Víťazné práce budú zaradené do publikácie projektu Rovnaká šanca – očami žiakov vydanej v roku 2010. Víťazi súťaže v oboch kategóriách budú odmenení cenami.

Témy fotografickej a poviedkovej súťaže:

1) Na koho z rodiny sa chcem najviac podobať
2) Netradičné rodinné príbehy
3) Keď budem veľký/á, zmením...
4) Moji starí rodičia žili úplne inak, ako žijeme my dnes
5) Najkrajšie remeslo
6) Toto jedlo milujem
7) Človek, ktorému by som chcel/a veľmi pomôcť
8) A vyzeral to byť taký bežný deň
9) Musíme si pomáhať
10) Nik ma nepresvedčí, že mi to nejde
11) Tak tu bývam
12) Tuším mám túlavé topánky
13) Také obyčajné radosti
14) Rovnaká šanca


Každá fotografia aj poviedka musia mať svoj názov a pripísať treba meno, priezvisko a vek autora – teda teba. Vyhodnotenie súťaže bude známe pred vianočnými prázdninami. Tešíme sa na všetky diela. Ak vám je niečo ohľadom súťaže nejasné, radi vám na otázky odpovieme každý utorok v čase od 10:00 do 17:00 na telefónnom čísle 02/65423779 alebo mailom na adrese gmajtanikova@cfme.net.

Tešíme sa na vaše práce!

Centre for Modern Education (SK), s.r.o.
STU, Radlinského 9
811 07 Bratislava
kontaktná osoba Gabriela Majtaníková
gmajtanikova@cfme.net
02/65423779
0907/319613