Stručný prehľad krokov pri práci s webovou aplikáciou:

Postup krokov - UČITEĽ:

 • načítať www.ocamiziakov.sk
 • prihlásiť sa cez učiteľský prístup (ten, ktorý už máte vytvorený)
 • kliknúť na "moje projekty" a vybrať "vytvoriť nový projekt" - ak chcete vytvoriť nový, alebo "upraviť" - ak chcete pracovať s tým, ktorý už máte vytvorený
 • vypísať "základné vlastnosti" projektu
 • kliknúť na "priradenie užívateľov" a priradiť projekt tým žiakom, ktorí na ňom majú pracovať.

Postup krokov - ŽIAK:

 • načítať www.ocamiziakov.sk
 • prihlásiť sa cez svoje prihlasovacie meno a heslo (to, ktoré už má vytvorené)
 • ísť na "moje projekty" - tu žiaci uvidia projekt, ktorý im učitelia priradili
 • "upraviť" projekt - po kliknutí na "upraviť" sa žiakom otvorí už samotná editácia projektu - kde môžu upravovať alebo vytvárať "položky" projektu. Položky - buď prelínačka, text alebo video. Môžu ich vytvoriť ľubovoľný počet - kliknutím na "položky"/ "prelínačka", "text", "video" si vytvoria novú položku podľa výberu, alebo môžu vstupovať do už vytvorených položiek/napr. prelínačiek - opäť cez pokyn "upraviť"

Ďaľšie pomôcky:

 • k tlačítku "upraviť" sa žiak, ktorý už je naregistrovaný, v už založenom projekte, dostane cez odkaz "moje projekty"/upraviť"/položky",......

 • po ukončení projektu a jeho posledných úpravách učiteľ cez "moje projekty"/konkr. projekt/"upraviť"/"zverejnenie" prepne projekt z editačného do verejného režimu, čím sa stane prístupným na prezeranie pre všetky ostatné školy

 • pokiaľ chcete ešte dodatočne ďalej upraviť projekt, ktorý už máte zverejnený - musí ho učiteľ najprv opäť prepnúť späť do editačného režimu/"zverejnenie"/prepnúť