Ciele projektu
Aké sú ciele projektu Rovnaká šanca - Očami žiakov?

Aktivity projektu ako súčasť vyučovania
Výukové materiály, ktoré vytvoria žiaci a pedagógovia v rámci projektu Rovnaká šanca - Očami žiakov, môžu slúžiť ako súčasť vašej bežnej výuky. Používať ich môžete pri výklade v rámci vyučovacích predmetov slovenský jazyk, občianska výchova, etická výchova, dejepis. So svojimi žiakmi môžete zároveň prispieť k tvorbe "nápadovníka", keď v ňom zaznamenáte popis aktivít, ktoré sa vám spoločne s vašimi žiakmi osvedčili v praxi.

Čo vám môže priniesť projekt Rovnaká šanca
Proces vytvárania výukových materiálov v rámci projektu Rovnaká šanca - Očami žiakov predstavuje tvorivé a pútavé projektové vyučovanie, do ktorého môžete zapojiť žiakov svojej školy.

Aktivity žiakov v rámci projektu
Pokiaľ vás zaujíma sled jednotlivých krokov, ktoré budú žiaci v priebehu projektu realizovať, nájdete ho tu.